Menu
  Vyhledávání
Vyhledat text

  Historie
  Novinky
07.01.2023: zimní Zblovice 14. 1. 2023
Pojedeme rychlíkem z hl.n. v 8,26 hod. do Okříšek přestup na osobní vlak z odjezdem 9,02 hod. s příjezdem do M. Budějovic v 9,37 hod. Odjezd do Jihlavy: autobusem v 16,05 hod. v Jihlavě 17,14 hod. nebo vlakem 16,23 hod. s přestupem v Okříškách, příjezd do Jihlavy 17,33 hod. Na vycházku Vás zvou V+J Veselí

01.01.2023: KČT, odbor Čeřínek Jihlava Vás srdečně zve na tradiční vycházku,
V sobotu 7. 1. 2023 se sejdeme v 10 hodin na parkovišti u hlavního nádraží ČD, Půjdeme společně do Ždírce (asi 14 km). Cíl je v kulturním domě ve Ždírci. Trasa: Henčov, kolem letiště na Rytířsko, po cyklostezce do Ždírce Ve Ždírci bude možnost občerstvení v restauraci, Odjezd ze Ždírce je možný linkovým autobusem ve 14.41 nebo v 17.02 hodin Je možné zvolit i návrat vlakem ze Ždírce pěšky asi 4 km do Dobronína: odjezd v 15.25 nebo v 17.25 hodin nebo do Stříteže: odjezd v 15.28 nebo v 17.28 hodin. Srdečně Vás zvou a nashledanou s Vámi všemi se těší Věra a Jirka Veselí a Míša Svatošová e-mail: jves31@seznam.cz, misasvatosova@seznam.cz

25.12.2022: vycházka na Silvestra a na Nový Rok
Silvestrovská vycházka do Hodic k jelenovi- 31. 12. 2022 V sobotu 31. 12. 2022 pojedeme vlakem z Jihlavy hl.n. v 8,23 hod., Ji. Město 8,31 hod. s příjezdem do Hodic 9,13 hod. Půjdeme po ZTZ na Jelení horu. Zde si popřejeme zdraví do Nového roku a vrátíme se zpět do Hodic na vlak s odjezdem v 12,54 hod. nebo 14, 54 hod. S příjezdem do Jihlavy v 13,36 hod. nebo 15,36 hod. Na Silvestrovskou vycházku vás zvou V+J Veselí Novoroční vycházka na Šacberk (Rudný) Na Nový rok se sejdeme u Jitřenky v 13,00 hod. a společně půjdeme přivítat Nový rok na Šacberk. Zde budeme moci přispět na Novoroční čtyřlístek. Na vycházku vás zvou V+J Veselí
  Kontakt
Předseda OKČT Čeřínek:

Jiří Veselý
Horní 31
586 01 Jihlava

mobil:
604 456 475
e-mail:
jves31@seznam.cz
  Odkazy jinam
Dvoudenní výlet do Rabštejna n. Střelou a Prachatic
Výlet do Rabštejna nad Střelou byl naplánován již v loňském roce, ale pro malý zájem se neuskutečnil. Proto jsme se domluvili, že spojíme výlety do Rabštejna nad Střelou a do Prachatic na dvoudenní výpravu.

Úvodní den dvoudenního výletu, který pořádal náš odbor ve dnech 10. a 11. června 2017, zasvětili Marta s Mirkem severnímu Plzeňsku. Démonické viklany a skalní městečko z oblých, mechem potažených žulových viklanů u Žihle, byly „předkrmem“ k hlavnímu chodu, který nám připravilo nejmenší české historické městečko s 23 obyvateli, Rabštejn nad Střelou.

zastávka u Žihle

jdeme se podívat na viklany

žihelské kameny

žihelské kameny


pojedeme do Rabštejna


Objížďka z důvodu opravy gotického kamenného mostu ze 14. století nás do Rabštejna přivedla o něco déle, proto jsme hned po příjezdu vyrazili za krásami zdejší naučné stezky. První zastávka byla na židovském hřbitově z 18. století. Frankova lávka nás pak převedla přes řeku Střelu k Horovu mlýnu, jehož kamenné torzo porostlé kvítky a trávou, bylo okouzlující. Tiché říční zákoutí s loukou a mohutnými smrky i citlivý text o historii mlýna a úctě k našim předkům, nás pohladily po duši. Po krátkém spočinutí jsme zamířili k opevnění z let 1936 – 1938 (řopík) a vystoupali jsme vzhůru k Hraběcí vyhlídce u kříže. Odtud je panoráma rabštejnských památek nejkrásnější. Nádherný výhled jsme ocenili skupinovou fotografií.

v Rabštejně nad Střelou

na židovském hřbitově


řeka Střela

Frankova lávka

k Horovu mlýnu

Horův mlýn


u Horova mlýna

u Horova mlýna

opevnění z let 1936 - 1938

k Hraběcí vyhlídce

pohled z Hraběcí vyhlídky

Hraběcí vyhlídka u kříže

společně na vyhlídce

do Rabštejna po NS


Vrátili jsme se zpět k židovskému hřbitovu okolo ranče Havraní kámen a po naučné stezce jsme pokračovali k břidlicovým lomům, jejichž kvalitní břidlice v minulosti pokryla mj. střechy chrámu sv. Víta, Prašné brány, Karlštejna. Břidlice se na nás „šklebila“ ze všech stran a museli jsme uznat, že je to zajímavé a jedinečné místo. Následující úsek cesty vedoucí nad řekou okolo mlýna U Lišáka, byl divoký a skalnatý. A docela náročný, proto jsme se právem mohli pyšnit jeho zdoláním. Několik z nás mělo v závěru individuální program.

ranč Havraní kámen

břidlicové lomy

břidlicová suť

břidlicová suť

divoký a skalnatý úsek cesty


Oběd v loveckém klubu U Huberta obnášel zvěřinový guláš a různé nápoje. Část turistů ještě využila posezení v kavárně Četnická stanice. Před odjezdem jsme si ještě prohlédli další kulturní památky – kamenný smírčí kříž, Loretánskou kapli, půvabné roubené a hrázděné domy se špitálem, městské opevnění, hrad a zámek, kostel Panny Marie Sedmibolestné, klášter servitů, zříceninu hradu Sychrov a řadu barokních soch, i romantický hřbitůvek se starými kříži a s výhledem do údolí. Městečko doslova nabité památkami v nás jistě zanechá trvalé vzpomínky.

na obědě U Huberta

oprava gotického kamenného mostu

kostel Panny Marie Sedmibolestné

klášter servitů


zřícenina hradu Sychrov


Slunečné odpoledne ještě pokračovalo návštěvou barokní perly Západních Čech, Manětína. Barokní zámek se zahradou a s anglickým parkem a s velkým množstvím barokních soch od významných umělců (P. Brandl, J. B. Santini) vzbudil náš zájem a naše sympatie. Roztodivné barokní mraky dotvářely sváteční atmosféru tohoto místa. Pohodová procházka se zmrzlinou završila program prvního dne našeho zájezdu.

zámek v Manětíně

v zámeckém parkucestou do Strakonic


Z Manětína nás autobus odvezl do Strakonic. Ubytovali jsme se v ubytovně ČZ a. s. a většina se ještě vypravila na obhlídku města.

Strakonice

soutok řeky Otavy a Volyňky

ve Strakonicích

večerní Strakonice


Program druhého dne naplánovali Věra a Jirka Veselí.
Ráno v 8 hodin jsme autobusem odjeli do Prachatic. Prachatice leží na okraji Šumavského podhůří. Protéká jimi Živný potok a severozápadním směrem od města teče řeka Blanice. Nedaleko od Prachatic se vypíná vrch Libín s rozhlednou. Tam byl cíl našeho nedělního výšlapu.

ubytovna ve Strakonicích


V Prachaticích autobus zaparkoval na parkovišti u fotbalového stadionu a všichni společně prošli parkem až do historického centra, které je městskou památkovou rezervací. První písemná zmínka o Prachaticích je z roku 1322 a rok nato byly Prachatice povýšeny na město. Ve 14. století bylo město obehnáno hradbami s dvěma vstupními branami.
Procházeli jsme městem a obdivovali krásné náměstí s celou řadou chráněných objektů.

v Prachaticíchnáměstí v Prachaticích

Po krátké prohlídce města zůstala ještě malá skupina v Prachaticích na podrobnější prohlídku. Někteří prošli naučnou stezku Prachatické hradby a také vystoupali na věž. Vyhlídku z věže jim zpestřily právě odbíjející zvony. Na prohlídku historického a velmi malebného města měli dostatek času. O půl jedenácté je autobus vyvezl na Libínské sedlo, kam zrovna přicházela velká skupina, která se z města vydala po žluté TZ lesními cestami, stále do kopce po NS Zlatá stezka, kolem zvířecí obůrky, až na Libínské sedlo. Tady se obě skupiny setkaly a jednotlivci se domluvili, jak budou pokračovat. Blížilo se poledne a teplota ovzduší vystoupala téměř na 30°C. Na Libín byly pouhé 2 km, ale prudké stoupání a to veliké horko některé odradilo vydat se až k rozhledně, tak si prošli jen část cesty na pěknou vyhlídku nad Libínským sedlem a vrátili se k autobusu. Ostatní došli až k rozhledně.
Rozhledna Libín je kamenná stavba, která byla postavena v roce 1883. Vysoká je 27 m. Vystoupali jsme na rozhlednu po 137 schodech. Tady se nám naskytly nádherné výhledy na město Prachatice, na velkou část Šumavy, na Písecko, Strakonicko, na Novohradské hory aj., a možná jsme dohlédli až do Alp. Počasí nám velice přálo, tak byly výhledy úžasné.

na Zlaté stezce

u zvířecí obůrkypokračujeme po Zlaté stezce

komu asi patří?

autobus už jede na Libínské sedlo

pěší jdou na Libínské sedlo

k rozhledně Libín

překážka na cestě

nad Libínským sedlem


rozhledna Libín

občerstvení pod rozhlednou

pohledy z rozhledny

Od rozhledny se část výpravy vrátila na Libínské sedlo a s těmi, kteří nešli až na rozhlednu, jeli do Prachatic autobusem.
Z Libína vede červená TZ po hřebeni trochu náročnějším terénem. Po ní se vypravila nemalá skupina. Cesta byla často strmá, úzká a místy se muselo vyhýbat popadaným stromům. Dobrodružnou túrou jsme se dostali po téměř pěti kilometrech do čtvrti Lázně sv. Markéty. Ještě zbýval kousek k fotbalovému stadionu, kde na nás už čekal autobus s ostatními, kteří neabsolvovali nejdelší trasu. Nedělní naplánovaná výprava je u konce.

od rozhledny po ČTZ


Lázně sv. Markéty

znovu v Prachaticích


Ještě před odjezdem do Jihlavy je potřeba se posilnit a poobědvat. Bylo docela složité najít restauraci, kde by byla možnost v Prachaticích nebo v nejbližším okolí nasytit najednou téměř padesátku lidí. Po delším pátrání, asi týden před výletem, jsme našli a domluvili si oběd v restauraci Družba. A protože se v Prachaticích nevyznáme a netrefili bychom do zmíněné restaurace, ochotný pan vedoucí nám nabídl, že pro nás na parkoviště u stadionu přijede osobním autem a dovede náš autobus na místo. Tak se taky stalo. U Družby jsme byli zakrátko. Uvnitř nás přivítalo příjemné prostředí restaurace. Netrvalo dlouho, kdy byli všichni obslouženi nápoji a následně předem domluvenou výbornou roštěnou. Bylo také ochotně vyhověno našemu požadavku o bezlepkový oběd. Odcházeli jsme z této restaurace nadmíru spokojení. A můžeme restauraci - pivnici Družba v Prachaticích vřele doporučit.

jdeme na oběd do restaurace Družbaodjíždíme domů


Po dobrém obědě jsme nastoupili všichni do autobusu a odevzdali se asi na 3 hodiny do rukou pana řidiče Petra Starého, který nás bezpečně a často s humorem dva dny vozil a plnil nám bezezbytku naše přání, někdy i téměř nesplnitelná.
Do Jihlavy jsme přijeli trochu unavení. Ve velkém horku jsme první den ušli 17 km a další den v okolí Prachatic 15 km.


| Autor: Jirka | Vydáno dne 14. 06. 2017 | 1750 přečtení |
Zdroj: text M. Drobná,V. Veselá Foto V+J Veselí, M. Drobná |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server