Týdenní pobyt v České Lípě 3. - 8. 7. 2017

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text a foto V.a J. Veselí, Vydáno dne: 11. 07. 2017

Loni v květnu strávilo několik našich turistů pět dní v ubytovacím středisku KČT, odbor Česká Lípa ve vile Adéla v České Lípě. Vycházky a cyklovýlety se moc líbily a letos využilo 14 turistů nabídku pobytu o letních prázdninách.

3. 7. pondělí
Brzy ráno vyjela vlakem skupina turistů, obtěžkaná zavazadly na týdenní pobyt v ubytovacím zařízení KČT, odbor Česká Lípa ve vile Adéle v České Lípě.
Po příjezdu, ubytování a malém odpočinku se vypravili s českolipskou průvodkyní Aničkou Machovou na komentovanou prohlídku města. Ušli při tom asi 13 km.
K večeru se sešli s Jirkou a Věrou, kteří dorazili do Č. Lípy až odpoledne, protože Jirka ještě musel v Jihlavě na převaz zraněné ruky. Večer v kuchyňce všichni chvíli poseděli a podiskutovali o dnešních zážitcích.

4. 7. úterý
Celá skupina pod vedením českolipského předsedy KČT Čestmíra Povolného odjela vlakem do stanice Lvová. Odtud pokračovala pěšky k zámku Lemberk. Původně byl Lemberk středověký hrad, který vznikl už ve 13. století.

vila Adéla

u vily Adéla

k zámku Lemberk

zámek Lemberk

nádvoří zámku


Po prohlídce okolí zámku jsme vystoupali na vyhlídkovou věž, odkud jsou krásné výhledy např. na Lužické hory, na vrcholy Klíč, Jedlová a na Ještěd. Až se všichni vrátili z věže, pokračovalo se ke Zdislavině studánce a odtud do Jablonného v Podještědí.


výhledy z věže

v dáli vidíme Ještěd

nádvoří z věže


Nováci

půjdeme ke Zdislavině studánce


záhadné kameny


lipová alej ke studánce


Zdislavina studánka

u studánky

Zdislavina studánka


V Jablonném jsme vystoupali na rozhlednu bývalého kostela Narození Panny Marie. Opět nás zaujaly krásné výhledy do okolí. Potom jsme vstoupili do Baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Okouzlila nás výzdoba interiéru a také jsme mohli nahlédnout do podzemní krypty. Opouštěli jsme Jablonné uličkami s roubenými stavbami. Připadali jsme si jako v jiném světě.

roubená stavení v Jablonném


výstup na vyhlídkovou věž kostela


Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy


prohlídka baziliky
Jablonné v Podještědí
na nádraží v JablonnémPlni zážitků jsme odjeli vlakem do Č. Lípy a večer jsme poseděli při opékání špekáčků u ohýnku na zahradě Adély.

večer u ohýnku5. 7. středa
Na středu naplánoval Čestmír cestu vlakem do železniční stanice Jedlová, ležící uprostřed lesů na jihovýchodním úpatí hory Jedlová. Nejprve nás vedl strmým stoupáním lesní pěšinou k hraničnímu kameni třech panství.

odjedeme do Jedlové


v Jedlové
hraničník tří panství

Od hraničníku jsme se znovu přiblížili k Jedlové a po Tolštejnské cestě pokračovali na Jedlovou horu (774m n. m.), která je dominantou Lužických hor. Cestou jsme obdivovali divokou krásu fialově a bíle kvetoucích náprstníků a užívali si výhledů, otevírajících se z lesních porostů. Těsně pod vrcholem se lesní cesta změnila na pěknou asfaltku a ta stoupala prudce vzhůru. Ač notně udýchaní, ještě jsme vystoupali po 122 schodech na rozhlednu, 23 m vysokou kamennou věž. Počasí nám stále přálo, tak byly výhledy opět úžasné.

k rozhledně Jedlová
tam na vrcholu je náš cíl


přecházíme na asfaltku


výhledy po cestě
rozhledna Jedlová
litinové schody na rozhlednuZ rozhledny a po menší zastávce na oběd jsme pokračovali lesem, loukami a kolem Ranče k hradu Tolštejn.
Středověký hrad Tolštejn v Lužických horách z r. 1337 sloužil k obraně cesty z Čech do Lužic. Švédská vojska ho však v r. 1642 obléhala a vypálila. Hrad už nebyl nikdy obnoven. Nelenili jsme, a kam to šlo, prošli jsme se hradbami, abychom viděli do okolí na Lužické hory, do údolí na Jiřetín, Varnsdorf, Horní a Dolní Podluží a na vrchy Šluknovské pahorkatiny. Byla to nádhera, kterou jsme si důkladně vychutnali. Pak jsme se vydali k železniční zastávce Jedlová a odjeli vláčkem do Č. Lípy.

U Ranče


k hradu Tolštejn


hrad Tolštejn


výhled z hradu
znovu v JedlovéPo krátkém odpočinku ve vile se ještě skupinka vydala na vyhlídku, kde už většina byla v pondělí. Ale našli se obětavci, kteří zavedli na vyhlídku Věru a Jirku, kteří v pondělí pro pozdější příjezd na nové vyhlídce nebyli.

na nové vyhlídce v Č. Lípě


Česká Lípa z vyhlídky

6. 7. čtvrtek
Výlet do okolí obce Sloup a ke stejnojmennému skalnímu hradu pro nás připravila Anička M.
Z České Lípy jsme jeli autobusem do zastávky u sedmi trpaslíků. Tady začala naše cesta krásným Cikánským údolím s jeskyněmi až k hradu Sloup. Zde jsme absolvovali prohlídku hradu. Jedná se vlastně o mohutný skalní útvar se zbytky barokní poustevny, vysoko vyčnívající nad obcí Sloup, a je obvykle označován jako skalní hrad. Po prohlídce hradu jsme došli k nedalekému lesnímu divadlu a poté k rozhledně Stráž, na kterou jsme vystoupili.

autobusem do obce Sloup


vystoupili jsme u sedmi trpaslíků


Cikánským údolím


pod skalním hradem Sloup


prohlídka hradu
výhled z hradu


poustevník na hradě
kaple na hradě


v lesním divadle


lesní divadlo


rozhledna Stráž


výhledy pod chatou u rozhledny


schody na rozhlednu


pohledy z rozhledny


obec Sloup


pískovcový útvar MedvědDalší cesta vedla Dolní hraběcí cestou, lemovanou borůvčím a opět s krásnými vyhlídkami. Chvíli jsme zastavili na Hraběnčině vyhlídce. Horní hraběcí cestou jsme došli ke skalnímu útvaru zvaném Bílá paní. V okolí se vyskytují pískovcové skály a také černé lávové kameny. Sestoupili jsme do údolí a osvěžili se „U Studničků“.

Dolní hraběcí cesta
Hraběnčina vyhlídka
Horní hraběcí cesta
vyhlídka na lipovou alej s kaplí (červená šípka)


přiblížená lipová alej


Bílá paní


černý lávový kámen


Horní hraběcí cesta


zpět do obce Sloup
v obci Sloup

Odpočatí jsme vyšplhali strmou cestou k Samuelově jeskyni, kde žil 17 let až do roku 1735 poustevník Samuel Görner.k Samuelově jeskyní


Samuelova jeskyněUnaveni výstupem a horkým letním dnem, jsme sestoupili dolů mezi krásné roubené domy a parkem uprostřed obce jsme došli k zámku Kinských, který dnes slouží jako domov pro seniory. Prošli jsme zahradou zámku s  fontánou s pískovcovou sochou Neptuna z roku 1755 od Antonína Maxe a vyšli ven z obce. Mířili jsme k lipové aleji, vedoucí ke zchátralé kapli sv. Jana Nepomuckého, kterou jsme už dříve viděli v dálce z vyhlídky na Horní hraběcí stezce.

v obci Sloup


kostel sv. Kateřiny


bývalý zámek, dnes dům pro seniory


socha Neptuna od A. Maxe


lipovou alejí ke kapli


zchátralá kaple sv. J. NepomuckéhoOd kaple jsme se vrátili opět areálem zámku do obce, a tam jsme nastoupili do autobusu do České Lípy.

7. 7. pátek
Poslední den našeho putování Českolipskem si vzal na starost zase Čestmír. Zamířili jsme od Adély pěšky kolem zatopených pískovcových lomů, kde se proháněli lyžaři na vodních lyžích. Bylo po nočním dešti, tak byl vzduch vyčištěný, i když během dne stupně Celsia na teploměru dosahovaly až ke třicítce. Byl to nejteplejší den tohoto týdne. Záviděli jsme lyžařům občasnou koupel, když se nějaká ta zatáčka nepovedla. Pokračovali jsme lesem a asi po třech km jsme došli ke skautské skále.

z České Lípy do Pekla


řeka Ploučnice
vodní lyžování


u pomníčku


u Skautské skály


u Skautské skály


skautská lilie na skálePokračovali jsme národní přírodní památkou Peklo. Protéká tu Robečský potok. V dřívějších dobách byl celý tok potoka splavný. Dnes tomu tak není, protože je v něm nedostatek vody. Procházeli jsme kolem skalních stěn a převisů, po cestách i po dřevěných chodníčcích. Jakoby se tady zastavil čas. Připadali jsme si jako někde v pralese v té bujné zeleni mezi skálami a jeskyněmi. Některé jeskyně jsou průchodné, což někteří s radostí vyzkoušeli. Jednu chvíli také sprchlo, ale to netrvalo dlouho. Než se rozbalily pláštěnky, bylo po dešti. U Nového dvora v Pekle vede přes potok dřevěná lávka.jako v pralese
průchod skálou
zase jeden průchod


Nový dvůr v Pekle


okno do spíže


pohled do stájí


Údolí PekloZ údolí jsme odbočili k zřícenině hradu Frýdlant. Prohlédli jsme si zbytky základů a kamenných zdí a borůvčím jsme došli lesem do místa zvaném Karba. Zanedlouho jsme se ocitli pod 24 m vysokým a 209 m dlouhým ocelovým viaduktem z r. 1898. Tento viadukt je podepřen třemi kamennými pilíři a je chráněn jako technická památka.

zlákaly nás borůvky
zřícenina hradu Frýdlant


zbytky hradu Frýdlant
Karba


historický viaduktAsi po 15minutách od viaduktu jsme se dostali kolem památné habrové aleje do obce Zahrádky. Opět jsme obdivovali roubená stavení. Cílem v Zahrádkách byla zámecká zahrada, kde si Čestmír připomněl své mládí, kdy tady pracoval. Na zahradě stojí pěkný altán. Ten už prošel rekonstrukcí. Ze zahrady nás pozval Čestmírův známý a zároveň správce zámku do zámeckých sklepů. To jsme v plánu neměli, ale s radostí jsme pozvání na prohlídku přijali. Nakonec jsme si prohlédli prodejní výstavku hedvábných šátků a vhodili mince jako vstupné do zvonící pokladničky.

habrová alej v Zahrádkách


zámek Zahrádky


altánek u zámku


pohled od altánu


zámecké sklepy


zvonící pokladna


výstava hedvábných šátkůOd zámku jsme šli k národní přírodní rezervaci Novozámeckému rybníku. Vyskytuje se zde více jak 220 druhů ptáků a mnoho druhů obojživelníků.

k Novozámeckému rybníku


u Novozámeckého rybníka

Od Novozámeckého rybníka jsme se ve velkém vedru doslova dovlekli k zastávce autobusu a než autobus přijel, osvěžili jsme se zmrzlinou, kterou jsme rychle zhltli.

8. 7. sobota
V soboto ráno jsme se rozloučili s českolipskými turisty, kteří nás po celý pobyt provázeli a ukázali nám krásy Českolipska.

konec pobytu v České Lípě


odcházíme na vlakTo byl závěr pobytu v České Lípě. Za pět dnů putování jsme nachodili 87 km.