Z Jihlavy kolem řeky Jihlavy do Rantířova

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text:Veselá, foto:Veselá, Dörrer, Veselý, Vydáno dne: 15. 03. 2011

Finále celoevropského setkání turistů EURORANDO 2011 se uskuteční v říjnu v Granadě ve Španělsku. Organizátoři zvolili pro tuto akci motto „Voda jako základ života“. Pod tímto názvem probíhají až do října po celé Evropě turistické akce, spojené s tématem vody. Více o těchto akcích se dozvíme v březnovém časopise TURISTA.
V rámci akce pod názvem „Voda ze střechy Evropy Eurorando 2011“ připravil náš klub vycházku okolo řeky Jihlavy, spojenou s odběrem vody z řeky.

V sobotu 12. 3. 2011 se sešlo ve Starých Horách 42 turistů, nejen z našeho KČT Čeřínek, ale i ostatních klubů. Ráno slibovalo sluníčko na celý den.(Trochu mračna vnesla jedna členka do davu, že řešila interní záležitosti klubu před odchodem na vycházku). Brzy mračno přešlo a všichni se pokojně vydali přes koleje, směrem k Zaječímu skoku. První zastavení bylo v místech, kde končila kaskáda středověkých hornických rybníčků u rozpadlého bývalého statku Zadní Dvůr. Na počátku 19. století patřil statek rodině Hellerů.

sraz ve Starých Horách


o historii Zadního dvora


Švestkovou alejí a blátivou cestou jsme přešli pole a lesem jsme pokračovali k řece pod Zaječím skokem. Ve zdejším okolí pobývaly od 16. století rodiny Pitzalů, proto se tady, dnes zalesněným loukám říkalo Picalka. Kousek od břehu řeky nám kamenná deska s nápisem a letopočtem 1698 připomněla, že právě tady někde došlo k veliké tragédii, při níž v řece utonuly tři děti městského pastýře. Chvíli jsme postáli a přitom pozorovali tok řeky. Byla příhodná chvíle, abychom aspoň symbolicky odebrali vodu z řeky, a tím splnili úkol, proč jsme se dnes vydali právě kolem vody. (Symbolicky proto, že originál lahvičku na odběr vody pro akci EURORANDO jsme už nedostali).

kolem řeky Jihlavy

řeka Jihlava

u kamenné desky

pomníček utopených dětí

příprava terénu k odběru vody

odebírání vody


něco sladkého z narozenin


Od řeky jsme potom vystoupali k příkré skalní stěně nad řekou, kde se podle pověsti zřítil i s koněm zlý rytíř, který pronásledoval zajíce a zanechal na skále otisk koňské podkovy. Rytíř i kůň na místě zahynuli. Od té doby se skála nazývá Zaječí skok.

vzhůru na Zaječí skok

pověst o Zaječím skoku

otisk podkovy na skále


Ze skály je krásný pohled na okolní lesy a na louku u řeky, kde mívali tábořiště Skauti.

pohled ze Zaječího skoku


Od Zaječího skoku se celá skupina turistů vydala dolů lesem. Cesta byla místy blátivá, místy ještě pokrytá ledovými zmrazky. Každý šel pohodlným tempem, jaký mu vyhovoval. Ti uspěchaní, jeli z Rantířova prvním vlakem do Jihlavy. Všichni, kteří došli do restaurace „U Golema“ dostali Účastnický list. Většina si také objednala odznak, vydaný právě k akci EURORANDO 2011 – Voda ze střechy Evropy. Všichni, kteří odjeli dříve, o svůj účastnický list nepřijdou. Dostanou ho při nejbližší příležitosti.

cesta kolem vody

po červené TZ

u Golema v Rantířově

V Rantířově byl cíl. Zde si každý mohl zvolit zpáteční cestu podle svých představ. Někteří jeli dalším vlakem, ale většina dala přednost pěší cestě prosluněnou krajinou kolem modřínových alejí do Jihlavy.

modřínovou alejí

v dáli Šacberk


Vycházku připravili manželé Veselí.
Ti, co nejeli zpět vlakem, nachodili necelých 10 km.