Zahájení jarní turistické sezony

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text: Veselý, foto:Veselá, Veselý, Tomáš, Vydáno dne: 31. 03. 2010

Konečně začalo jaro. A to nejen podle počasí (snad už to vydrží), ale proto, že v sobotu 27.3.2010 byla v Havlíčkově Brodě zahájena JARNÍ TURISTICKǍ SEZONA V OBLASTI VYSOČINA. Byl to XIX. ročník. Zároveň XXX. ročník DÁLKOVÉHO A TURISTICKÉHO POCHODU JARNÍ VYSOČINOU.

Po příjezdu do Havlíčkova Brodu jsme šli do sportovního areálu na Plovárenské ulici, kde byla slavnostně zahájena turistická sezona na Vysočině.

Příjezd do Havlíčkova Brodu

cesta ke startu

na Plovárenské

před slavnostním zahájenímZástupci KČT Havlíčkův Brod přivítali účastníky zahájení a pozvali dětský folklorní soubor Kalamajka. Děti zazpívaly a zatancovaly lidové tanečky. Po vystoupení dětí ve svém krátkém projevu přivítala turisty starostka města Havlíčkův Brod. Po ní se ujala slova předsedkyně oblasti Vysočina. Za asistence představitelů města a turistů byla přivázána na symbolický klíč stuha letošního ročníku a otočením klíčem odemknuta turistická sezona 2010.

dětský soubor Kalamajka

projev starostky města

odemykání sezony


V dalším programu byla slavnostně odhalena socha poutníka. Po tomto odhalení sochy se turisté vydali na připravené trasy o délce od 6 – 50 km.

před odhalením

odhalení sochy

socha poutníka


Turisté Čeřínku se vydali na trasu dlouhou 15 km, která vedla po modré TZ k Pelestrovské studánce, dále na Knyk a kolem Zádušního rybníku zpět do Havlíčkova Brodu. Jedna z tras vedla jen městem po památkách. Bylo možno navštívit věž kostela N.P.Marie, Štáflovu baštu, kostel Sv. Trojice, a kostel Sv. Vojtěcha a novou kulturní památku Štáflovu chalupu. V cíli pochodu každý účastník dostal pamětní list a na krk malou keramickou botičku.

kudy půjdeme

malé vodopády

každý svou cestou

přes lávku


Pelestrovská studánka

vodník u potoka

jarní vody


zvon Václav ve věži kostela N.P. Marie

pohled z věže na náměstí

na obzoru hrad Lipnice


Zahájení turistické sezony se zúčastnilo asi 670 turistů a 8 psů.

Čeřínkovských turistů bylo 38 a ušlapali 19 km.

Poděkování si zaslouží pořadatelé z Havl. Brodu za dobře připravenou akci.