K pramenům Jevišovky

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text:Veselá, foto:Veselá, Veselý, Dörrer, Tomáš, Vydáno dne: 23. 03. 2010

Vodácký oddíl z Moravských Budějovic pořádal v sobotu 20. 3. 2010 pochod k pramenům Jevišovky. Tato oblast je pro naše turisty méně známá, tak jsme tento nedostatek chtěli napravit, a vydali se v sobotu ráno vlakem do Moravských Budějovic. Start pochodu byl v 10,30 hod. u koupaliště.

K překvapení pořadatelů i nás, se sešlo asi 130 turistů chtivých zdolat asi 17ti kilometrový pochod v nejistých předjarních přírodních podmínkách. Nás jihlavských bylo 15. Protože trasa vedla částečně neznačenou cestou, plánky a popisy tras nebyly, tak se pořadatelé věnovali skupinkám z cizích regionů, jako jsme byli my, a navigovali naše kroky, abychom nezabloudili a následně se dostali včas na vlak.

příjezd do Mor. Budějovic

jdeme na start

Mor. Budějovice od koupaliště


na startu


Nejprve nás vedla modrá TZ ke Kosové. Míjeli jsme velkou stavbu silničního obchvatu Moravských Budějovic. Na okraji Kosové jsme se zastavili a podívali se na panorama sv. Víta, Lukovské hory a Mor. Budějovic. Potom nás náš průvodce Mirek Hrabovský vedl kolem rybníků Kosová a Hrachovec a neznačenou cestou jsme pokračovali kolem hájovny Na Ostrůvku, dále proti proudu Jevišovky směrem na Komárovice, kde u rybníka pořadatelé připravili teplý čaj a táborák.


ke Kosové

stavba silničního obchvatuuž rostou!?

u Hrachovce

říčka pod Hrachovcem

v klobouku náš průvodce

hájovna Na Ostrůvku

lesní ledovka

čaj u chaty


Po krátkém občerstvení jsme pokračovali lesem k prameništi Jevišovky. Prameniště označuje velký žulový kámen, který zde umístili pracovníci povodí Moravy v r. 1995 a Česká televize tady natáčela pořad věnovaný pramenům řek s Luďkem Munzarem.

u prameniště


spoločné foto u prameniště


Odtud jsme už nabírali směr do cíle našeho putování – Budkova. Cesty byly přesně takové, jaké jsme v této době předpokládali. Občas mokré, někdy až tak, že jsme měli pocit, že jdeme potůčkem. Někdy byly přívětivě suché, a najednou jsme zapadávali do nafoukaných, mokrých i částečně ještě umrzlých závějí hlubokého sněhu. Rybníky byly ještě zamrzlé. Ale ve vzduchu už bylo cítit jaro. Slunce občas vykouklo, ale své paprsky si ještě šetřilo. Vždyť jaro mělo začít až v neděli!


jarní cesty

zapadlý Roman

na kraji Budkova


V Budkově v restauraci Maják došlo i na ocenění pořadatele Ládi Odvárky. Za Oblast Vysočina předal ocenění pan Ladislav Tomáš. Všichni si zaslouženě odpočinuli a doplnili hladové a žíznivé útroby.

poděkování L. Tomáše

předání ocenění L. Odvárkovi

všem chutná

beseda u pivka

autobus nás odváží do Mor. Budějovic


V odpoledních hodinách přijel do Budkova objednaný autobus, který odvezl spokojené turisty do Mor. Budějovic na vlak.